Βελονισμός Τραπεζοειδή και Μύες Σεμιναρίου Ξηρής Βελόνας- Επίπεδο 1

Αυτοί πιο κάτω είναι οι μύες που θα διδαχθούν στο Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Επίπεδο 1):

1. Υπακάνθιος
2. Ελασσών Στρογγύλος
3. Υποπλάτιος
4. Mείζων Θωρακικός
5. Μείζων Στρογγύλος
6. Δελτοειδής
7. Αγκωνιαίος
8. Μακρύς Κερκιδικός Εκτείνων Καρπoύ
9. Εκτεινών Δακτυλών
10. Προσαγωγός Αντίχειρα
11. Τραπεζοειδής
12. Ρομβοειδής
13. Σκαληνός
14. Ανελτήρας Ωμοπλάτης
15. Στερνοκλειδομαστοειδής
16. Μασετήρας
17. Κροταφικός
18. Έξω Πτερυγοειδής
19. Μήκιστος
20. Λαγονοπλευρικός
21. Μέσος Γλουτιαίος
22. Ελάσσων Γλουτιαίος
23. Τετραγωνός Οσφυϊκός
24. Λαγονοψοΐτης
25. Κτενίτης
26. Έσω Πλατύς
27. Έξω Πλατύς
28. Γαστροκνημιαίος
29. Υποκνημίδιος